Solicitude da Tarxeta-Bono

Se eres unha persoa maior de 18 anos e estás empadroada en Carballo antes do 31 de xullo de 2020, podes solicitar a axuda Sempre Carballo e recibirás a túa tarxeta-bono de 30 euros para contribuír á reactivación económica local.
Podes consultar as bases reguladoras das axudas aquí.

Completa o seguinte formulario cos teus datos:

(Sen espazos nin guións)

(A este correo chegarán todas as notificacións relacionadas coa campaña. Por favor, comprobe que o escribe correctamente.

(sen espazos nin guións)

IMPORTANTE: REVISE BEN O NÚMERO DE TELÉFONO PORQUE SE NON É CORRECTO, NON PODERÁ ACTIVAR A SÚA TARXETA

(Este enderezo debe coincidir exactamente cos datos que figuran no Padrón Municipal de Habitantes. En caso de que non sexa así, a solicitude non poderá ser validada.)


COMPROBACIÓN DE DATOS
O teu DNI e o padrón de habitantes serán obxecto de consulta pola Administración pública. No caso de que as persoas solicitantes se opoñan á consulta deberán indicalo na casilla correspondente e anexar dixitalmente copia dos documentos.
Os beneficiarios da tarxeta-bono poderán exercitar fronte Abanca Corporación Bancaria, S.A. os seus dereitos en materia de protección de datos nas seguintes direccións: Servizo de Atención ao Cliente de Abanca, en C/Rúa Nueva 1, Entreplanta, 15.003, A Coruña; ou a través do correo mailto:atencioncliente@abanca.com; e de que poderán consultar a información completa sobre o tratamento dos seus datos por esta entidade na súa política de privacidade publicada na web: https://www.abanca.com/es/legal/politica-privacidad/

Ler a política de Protección de Datos

Ler as condicións

Co envío deste formulario estás solicitando ao Concello de Carballo unha axuda para o fomento da reactivación económica local por importe de 30 euros, ao abeiro das Bases reguladoras do concurso público para a concesión de axudas para o fomento da reactivación económica local.

REVISE OS DATOS INTRODUCIDOS E ASEGÚRESE DE QUE TODOS SON CORRECTOS ANTES DE ENVIAR ESTE FORMULARIO. SE ALGÚN DOS DATOS ESTÁ INCOMPLETO OU NON É CORRECTO A SÚA SOLICITUDE NON PODERÁ SER VALIDADA.
CANDO RECIBA A TARXETA NO SEU DOMICILIO, POR FAVOR, NON TIRE A CARTA. NELA VAN EXPLICADAS AS INSTRUCIÓNS E TEÑEN OS DATOS PARA ACTIVAR A TARXETA.